Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Právní úprava nemovitostí a práv k nim po rekodifikaci občanského práva a zápis takových práv do katastru nemovitostí podle nového katastrální zákona
State of topic:
approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Jana Király
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students:
1
Proposed by: Mgr. Jana Király

There are no limitations of the topic