Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Účelová kategorizace pozemků
Stav témy: schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Jana Király
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Mgr. Jana Király

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia