Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Omezení vlastnického práva k nemovitosti
Stav tématu:
schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Jana Király
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Mgr. Jana Király

K tématu nejsou zadaná žádná omezení