Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Omezení vlastnického práva k nemovitosti
Stav témy:
schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Mgr. Jana Király
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol: Mgr. Jana Király

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia