Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Základy kontraktace v realitní oblasti
Stav tématu:
schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště:
Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Abstrakt: Diplomová práce analyzuje právní úpravu základní smluvní dokumentace používané v realitní oblasti, tj. zejména smlouvu o zprostředkování (smluvní strany, obsah smlouvy, sankce), a to podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ), a provádí komparaci s právní úpravou předchozího občanského zákoníku (OZ) a obchodního zákoníku (ObchZ). Rovněž se věnuje institutu tzv. rezervační smlouvy a rezervačního (sankčního) poplatku, a to ve světle judikatury Nejvyššího soudu ČR.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-SS Soukromoprávní studia
N-SS-SPS Soukromoprávní studia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.