Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Základy kontraktace v realitní oblasti
State of topic:
approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Faculty:
College of Entrepreneurship and Law
Supervising department:
Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students:
2
Proposed by: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Summary:
Diplomová práce analyzuje právní úpravu základní smluvní dokumentace používané v realitní oblasti, tj. zejména smlouvu o zprostředkování (smluvní strany, obsah smlouvy, sankce), a to podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ), a provádí komparaci s právní úpravou předchozího občanského zákoníku (OZ) a obchodního zákoníku (ObchZ). Rovněž se věnuje institutu tzv. rezervační smlouvy a rezervačního (sankčního) poplatku, a to ve světle judikatury Nejvyššího soudu ČR.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
N-SS Private Law
N-SS-SPS Private Law

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.