Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Základy kontraktace v realitní oblasti
Stav témy: schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:2
Navrhol:
Abstrakt: Diplomová práce analyzuje právní úpravu základní smluvní dokumentace používané v realitní oblasti, tj. zejména smlouvu o zprostředkování (smluvní strany, obsah smlouvy, sankce), a to podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ), a provádí komparaci s právní úpravou předchozího občanského zákoníku (OZ) a obchodního zákoníku (ObchZ). Rovněž se věnuje institutu tzv. rezervační smlouvy a rezervačního (sankčního) poplatku, a to ve světle judikatury Nejvyššího soudu ČR.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-SS Soukromoprávní studia
N-SS-SPS Soukromoprávní studia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.