Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Management profesionálního herního týmu
Stav tématu: schváleno (PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Bakalářské práce se zaměří na profesionální herní scénu. Bude popsáno několik nejoblíbenějších her a jejich turnaje včetně finančních odměn. Dále se zaměří na fungování profesionálních týmů z hlediska finanční a časové náročnosti. Cílem práce je ukázat rostoucí komunitu a poukázat na možnost, že za několik let se může stát profesionální hraní i klasickým sportem.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-EM Ekonomika a managementB-EM-API Aplikovaná informatika-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.