Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Reportování dat a počítání výkonnosti
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Pomocí programovacího jazyka PHP a databáze Mysql vytvořte aplikaci pro reportování dat a počítání výkonnosti: - aplikace bude mít vstupní data v databázi (mysql) - ze vstupních dat se vytvoří datová kostka s nápočtem na období, login, veličiny - aplikace bude využívat jednoduchou organizační strukturu (lidi rozdělené do lokality, týmu) - zobrazení dat možné seskupovat na denní, týdenní, měsíční bázi, dle lokality, týmu, uživatele - ze vstupních dat se napočítají 4 veličiny, které budou zobrazené na záložce denní data - veličiny v denních datech se budou moci "rozkliknout" do detailu dat - grafy: aplikace bude zobrazovat 4 veličiny v grafu (pomocí javascriptové knihovny, například highcharts) - z denních dat se napočítají KPI, které vyhodnotí výkonnost jednotlivých uživatelů (nápočet v databázi pomocí procedury a eventů) - v administraci je možnost změnit vypočtené KPI uživatelům o +- procento - exporty: záložka denní data, KPI. Možnost vyexportovat do csv zobrazené data


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-EM Ekonomika a management
B-EM-API Aplikovaná informatika
B-EM Ekonomika a management
B-EM-IIP Informatika a internet v podnikání
B-EM Ekonomika a managementB-EM-MAE Manažerská ekonomika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.