Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Reportování dat a počítání výkonnosti
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
Summary: Pomocí programovacího jazyka PHP a databáze Mysql vytvořte aplikaci pro reportování dat a počítání výkonnosti: - aplikace bude mít vstupní data v databázi (mysql) - ze vstupních dat se vytvoří datová kostka s nápočtem na období, login, veličiny - aplikace bude využívat jednoduchou organizační strukturu (lidi rozdělené do lokality, týmu) - zobrazení dat možné seskupovat na denní, týdenní, měsíční bázi, dle lokality, týmu, uživatele - ze vstupních dat se napočítají 4 veličiny, které budou zobrazené na záložce denní data - veličiny v denních datech se budou moci "rozkliknout" do detailu dat - grafy: aplikace bude zobrazovat 4 veličiny v grafu (pomocí javascriptové knihovny, například highcharts) - z denních dat se napočítají KPI, které vyhodnotí výkonnost jednotlivých uživatelů (nápočet v databázi pomocí procedury a eventů) - v administraci je možnost změnit vypočtené KPI uživatelům o +- procento - exporty: záložka denní data, KPI. Možnost vyexportovat do csv zobrazené data


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-EM Business AdministrationB-EM-API Applied informatics
B-EM Business AdministrationB-EM-IIP Informatics and Internet in Entrepreneurship
B-EM Business AdministrationB-EM-MAE Business administration

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.