Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Reportování dat a počítání výkonnosti
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Pomocí programovacího jazyka PHP a databáze Mysql vytvořte aplikaci pro reportování dat a počítání výkonnosti: - aplikace bude mít vstupní data v databázi (mysql) - ze vstupních dat se vytvoří datová kostka s nápočtem na období, login, veličiny - aplikace bude využívat jednoduchou organizační strukturu (lidi rozdělené do lokality, týmu) - zobrazení dat možné seskupovat na denní, týdenní, měsíční bázi, dle lokality, týmu, uživatele - ze vstupních dat se napočítají 4 veličiny, které budou zobrazené na záložce denní data - veličiny v denních datech se budou moci "rozkliknout" do detailu dat - grafy: aplikace bude zobrazovat 4 veličiny v grafu (pomocí javascriptové knihovny, například highcharts) - z denních dat se napočítají KPI, které vyhodnotí výkonnost jednotlivých uživatelů (nápočet v databázi pomocí procedury a eventů) - v administraci je možnost změnit vypočtené KPI uživatelům o +- procento - exporty: záložka denní data, KPI. Možnost vyexportovat do csv zobrazené data


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-EM Ekonomika a management
B-EM-API Aplikovaná informatika
B-EM Ekonomika a managementB-EM-IIP Informatika a internet v podnikání
B-EM Ekonomika a management
B-EM-MAE Manažerská ekonomika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.