Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Reportování dat a počítání výkonnosti
Stav témy: schválené (PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.
Abstrakt: Pomocí programovacího jazyka PHP a databáze Mysql vytvořte aplikaci pro reportování dat a počítání výkonnosti: - aplikace bude mít vstupní data v databázi (mysql) - ze vstupních dat se vytvoří datová kostka s nápočtem na období, login, veličiny - aplikace bude využívat jednoduchou organizační strukturu (lidi rozdělené do lokality, týmu) - zobrazení dat možné seskupovat na denní, týdenní, měsíční bázi, dle lokality, týmu, uživatele - ze vstupních dat se napočítají 4 veličiny, které budou zobrazené na záložce denní data - veličiny v denních datech se budou moci "rozkliknout" do detailu dat - grafy: aplikace bude zobrazovat 4 veličiny v grafu (pomocí javascriptové knihovny, například highcharts) - z denních dat se napočítají KPI, které vyhodnotí výkonnost jednotlivých uživatelů (nápočet v databázi pomocí procedury a eventů) - v administraci je možnost změnit vypočtené KPI uživatelům o +- procento - exporty: záložka denní data, KPI. Možnost vyexportovat do csv zobrazené data


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdborŠpecializácia
B-EM Ekonomika a managementB-EM-API Aplikovaná informatika-- nezadané --
B-EM Ekonomika a managementB-EM-IIP Informatika a internet v podnikání-- nezadané --
B-EM Ekonomika a managementB-EM-MAE Manažerská ekonomika-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.