Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Formulace a/nebo implementace marketingové strategie v konkrétních podmínkách dané firmy/organizace/regionu (marketingový plán, marketingová strategie, marketingový mix)
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:4
Navrhl:
Abstrakt:
Současná doba vyžaduje stále naléhavěji tržní orientaci zejména komerčních subjektů. Marketing je tedy stále více tím hlavním nástrojem a podnikatelskou koncepcí, vytvářející a posilující potenciál úspěšnosti na trzích. Správná formulace a implementace marketingové strategie jsou základními předpoklady úspěšnosti firem (malých, středních i velkých), organizací (neziskových, veřejnoprávních atd.), regionů (obce/města/mikroregiony/kraje) či destinací cestovního ruchu na vytyčených trzích.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-PDM Podnikání

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.