Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Formulace a/nebo implementace marketingové strategie v konkrétních podmínkách dané firmy/organizace/regionu (marketingový plán, marketingová strategie, marketingový mix)
State of topic:
approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students:
4
Proposed by:
Summary:
Současná doba vyžaduje stále naléhavěji tržní orientaci zejména komerčních subjektů. Marketing je tedy stále více tím hlavním nástrojem a podnikatelskou koncepcí, vytvářející a posilující potenciál úspěšnosti na trzích. Správná formulace a implementace marketingové strategie jsou základními předpoklady úspěšnosti firem (malých, středních i velkých), organizací (neziskových, veřejnoprávních atd.), regionů (obce/města/mikroregiony/kraje) či destinací cestovního ruchu na vytyčených trzích.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
N-EM Business Administration
N-EM-PDM Entrepreneurship

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.