Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Formulace a/nebo implementace marketingové strategie v konkrétních podmínkách dané firmy/organizace/regionu (marketingový plán, marketingová strategie, marketingový mix)
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
4
Navrhol:
Abstrakt:
Současná doba vyžaduje stále naléhavěji tržní orientaci zejména komerčních subjektů. Marketing je tedy stále více tím hlavním nástrojem a podnikatelskou koncepcí, vytvářející a posilující potenciál úspěšnosti na trzích. Správná formulace a implementace marketingové strategie jsou základními předpoklady úspěšnosti firem (malých, středních i velkých), organizací (neziskových, veřejnoprávních atd.), regionů (obce/města/mikroregiony/kraje) či destinací cestovního ruchu na vytyčených trzích.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-EM Ekonomika a management
N-EM-PDM Podnikání

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.