Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Marketingová komunikace (tradiční, integrovaná, digitální atd.) - její role a využití v obchodu a službách
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 4
Proposed by: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Summary: Předpokladem úspěšnosti firem, organizací či regionů všech velikostí i zaměření na trzích a u klientů je nejen kvalitní marketingová strategie, ale i její účelné a účinné promítnutí do nástrojů, kterými marketéři dokáží předávat informace, ovlivňovat znalost, postoje, chování a rozhodování klientů, a to jak těch stávajících, tak i potenciálních. K tomu slouží oblast marketingové komunikace a široká škála jejich nástrojů, od těch tradičních či tradičně pojatých (reklama a inzerce, podpora prodeje, osobní prodej přímý marketing, PR) až po ty aktuální, spojené velmi výrazně s využíváním moderních komunikačních technologií a nástrojů a stále častěji označované jako "digitální marketing" (internet, sociální média, lokační nástroje, mobilní marketing atd.).


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
B-EM Business AdministrationB-EM-API Applied informatics-- not entered --
B-EM Business AdministrationB-EM-IIP Informatics and Internet in Entrepreneurship-- not entered --
B-EM Business AdministrationB-EM-MAE Business administration-- not entered --
B-EM Business AdministrationB-EM-POD Entrepreneurship-- not entered --
B-EM Business AdministrationB-EM-POS Entrepreneurship and Management in Trade and Services-- not entered --
B-EM Business AdministrationB-EM-PODX Podnikání (pro absolventy VOŠ)-- not entered --
B-EM Business AdministrationB-EM-POSx Podnikání a management v obchodě a službách-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.