Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Marketing management - jeho procesy, metody a postupy - nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán)
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
4
Navrhol:
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Abstrakt:
Marketingové prostředí, trhy, moderní technologie, životní styl a jejich turbulentní vývoj si vyžadují věnovat stále více pozornosti marketingovému řízení. Toto se prolíná jak komerčně fungujícími sektory (výroba, služby, obchod), tak i veřejným či neziskovým sektorem. Marketingová koncepce a marketingové řízení jsou významnými předpoklady udržení a rozvoje konkurenceschopnosti firem, organizací, regionů či destinací.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-EM Ekonomika a management
B-EM-API Aplikovaná informatika
B-EM Ekonomika a managementB-EM-IIP Informatika a internet v podnikání
B-EM Ekonomika a managementB-EM-MAE Manažerská ekonomika
B-EM Ekonomika a management
B-EM-POD Podnikání
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POS Podnikání a management v obchodě a službách
B-EM Ekonomika a management
B-EM-PODX Podnikání (pro absolventy VOŠ)
B-EM Ekonomika a management
B-EM-POSx Podnikání a management v obchodě a službách

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.