Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Marketing management - jeho procesy, metody a postupy - nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán)
State of topic:
approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
College of Entrepreneurship and Law
Supervising department:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students:
4
Proposed by:
Summary:
Marketingové prostředí, trhy, moderní technologie, životní styl a jejich turbulentní vývoj si vyžadují věnovat stále více pozornosti marketingovému řízení. Toto se prolíná jak komerčně fungujícími sektory (výroba, služby, obchod), tak i veřejným či neziskovým sektorem. Marketingová koncepce a marketingové řízení jsou významnými předpoklady udržení a rozvoje konkurenceschopnosti firem, organizací, regionů či destinací.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-EM Business Administration
B-EM-API Applied informatics
B-EM Business AdministrationB-EM-IIP Informatics and Internet in Entrepreneurship
B-EM Business Administration
B-EM-MAE Business administration
B-EM Business Administration
B-EM-POD Entrepreneurship
B-EM Business AdministrationB-EM-POS Entrepreneurship and Management in Trade and Services
B-EM Business Administration
B-EM-PODX Podnikání (pro absolventy VOŠ)
B-EM Business AdministrationB-EM-POSx Podnikání a management v obchodě a službách

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.