Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Úloha marketingového plánování v rodinném podnikání
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 3
Proposed by: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Summary: Na základě analýzy specifických podmínek rodinného podnikání provést základní zobrazení plánovacích procesů. Na jejich základě vymezit význam a úlohu marketingového plánování pro strategické rozhodování a zakládání budoucnosti firmy.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeField of studyTrack
B-EM Business AdministrationB-EM-POD Entrepreneurship-- not entered --
B-EM Business AdministrationB-EM-POS Entrepreneurship and Management in Trade and Services-- not entered --
B-EM Business AdministrationB-EM-PODX Podnikání (pro absolventy VOŠ)-- not entered --
B-EM Business AdministrationB-EM-POSx Podnikání a management v obchodě a službách-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.