Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Úloha marketingového plánování v rodinném podnikání
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Faculty:
College of Entrepreneurship and Law
Supervising department:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students:
3
Proposed by:
Summary:
Na základě analýzy specifických podmínek rodinného podnikání provést základní zobrazení plánovacích procesů. Na jejich základě vymezit význam a úlohu marketingového plánování pro strategické rozhodování a zakládání budoucnosti firmy.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-EM Business Administration
B-EM-POD Entrepreneurship
B-EM Business AdministrationB-EM-POS Entrepreneurship and Management in Trade and Services
B-EM Business AdministrationB-EM-PODX Podnikání (pro absolventy VOŠ)
B-EM Business Administration
B-EM-POSx Podnikání a management v obchodě a službách

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.