Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Marketingová segmentace vybrané služby na trhu České republiky
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
3
Navrhol:
Abstrakt: Na základě specifické charakteristiky vybrané služby a pozice ve spotřebních a technologických řetězcích zvolit vhodné nástroje marketingové segmentace ke zobrazení aktuální i budoucí velikosti a potenciálu trhu České republiky.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-EM Ekonomika a management
B-EM-POD Podnikání
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POS Podnikání a management v obchodě a službách
B-EM Ekonomika a management
B-EM-PODX Podnikání (pro absolventy VOŠ)
B-EM Ekonomika a management
B-EM-POSx Podnikání a management v obchodě a službách

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.