Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Marketingová segmentace vybrané služby na trhu České republiky
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 3
Proposed by: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Summary: Na základě specifické charakteristiky vybrané služby a pozice ve spotřebních a technologických řetězcích zvolit vhodné nástroje marketingové segmentace ke zobrazení aktuální i budoucí velikosti a potenciálu trhu České republiky.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-EM Business AdministrationB-EM-POD Entrepreneurship
B-EM Business AdministrationB-EM-POS Entrepreneurship and Management in Trade and Services
B-EM Business AdministrationB-EM-PODX Podnikání (pro absolventy VOŠ)
B-EM Business AdministrationB-EM-POSx Podnikání a management v obchodě a službách

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.