Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Význam a úloha marketingového plánování ve vybraném oboru podnikání.
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 3
Navrhol: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Abstrakt: Zpracovat analýzu plánovacích procesů firmy. Na jejím základě připravit nástroje, nezbytné pro aplikaci systému marketingového plánování a navrhnout funkční model součinnosti s ostatními plánovacími procesy.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-EM Ekonomika a managementN-EM-PDM Podnikání

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.