Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Marketingové nástroje pro průmyslové systémy 4.0 ve vybraném oboru podnikání
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 3
Proposed by: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Summary: V rámci teoretické části práce vybrat soubor nástrojů klasické marketingové teorie. V rámci vybraného oboru podnikání analyzovat technologické a tržní změny v souvislosti s aplikací poznatků vybrané skupiny technologií průmyslu 4.0 a navrhnout změny v užití vybraných marketingových nástrojů ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikání.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
N-EM Business AdministrationN-EM-PDM Entrepreneurship

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.