Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Monitoring stávající úrovně firemní komunikace v prostředí konkrétní praxe
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 5
Navrhol: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-MAE Manažerská ekonomika
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POD Podnikání
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POS Podnikání a management v obchodě a službách
B-EM Ekonomika a managementB-EM-PODX Podnikání (pro absolventy VOŠ)
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POSx Podnikání a management v obchodě a službách

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.