Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Logistika jako klíčový aspekt obchodních procesů
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:
3
Navrhl: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem tématu je analyzovat význam a vazby logistiky na všechny klíčové oblasti obchodní organizace. Pro hodnocení musí být využity exaktní logistické ukazatele.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení