Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Logistika jako klíčový aspekt obchodních procesů
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Abstrakt: Cílem tématu je analyzovat význam a vazby logistiky na všechny klíčové oblasti obchodní organizace. Pro hodnocení musí být využity exaktní logistické ukazatele.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení