Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Logistika jako klíčový aspekt obchodních procesů
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 3
Proposed by: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Summary: Cílem tématu je analyzovat význam a vazby logistiky na všechny klíčové oblasti obchodní organizace. Pro hodnocení musí být využity exaktní logistické ukazatele.

There are no limitations of the topic