Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Logistika jako klíčový aspekt obchodních procesů
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 3
Navrhol: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Abstrakt: Cílem tématu je analyzovat význam a vazby logistiky na všechny klíčové oblasti obchodní organizace. Pro hodnocení musí být využity exaktní logistické ukazatele.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia