Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Rozvoj spolupráce a hodnocení dodavatelů
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je navrhnout systém hodnocení dodavatelů a koncepci pro zvýšení efektivity vzájemné spolupráce. Pro jejich komparaci pak využít metod vícekriteriálního rozhodování.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení