Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Rozvoj spolupráce a hodnocení dodavatelů
State of topic:
approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students:
5
Proposed by:
Summary: Cílem práce je navrhnout systém hodnocení dodavatelů a koncepci pro zvýšení efektivity vzájemné spolupráce. Pro jejich komparaci pak využít metod vícekriteriálního rozhodování.

There are no limitations of the topic