Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Rozvoj spolupráce a hodnocení dodavatelů
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 5
Proposed by: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Summary: Cílem práce je navrhnout systém hodnocení dodavatelů a koncepci pro zvýšení efektivity vzájemné spolupráce. Pro jejich komparaci pak využít metod vícekriteriálního rozhodování.

There are no limitations of the topic