Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Rozvoj spolupráce a hodnocení dodavatelů
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
5
Navrhol:
Abstrakt:
Cílem práce je navrhnout systém hodnocení dodavatelů a koncepci pro zvýšení efektivity vzájemné spolupráce. Pro jejich komparaci pak využít metod vícekriteriálního rozhodování.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia