Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Mikroekonomické důsledky zaměstnávání cizinců v ČR
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Filip Ježek, Ph.D.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Filip Ježek, Ph.D.
Summary: Zaměstnávání cizinců představuje významnou alternativu obsazování volných pracovních pozic. Cílem práce je identifikace a evaluace mikroekonomických a právních důsledků zaměstnávání cizinců v podmínkách ČR v porovnání se zaměstnáváním osob, které cizinci nejsou. Empirická část práce obsahuje získávání primárních dat prostřednictvím metody dotazování a rozhovorů, zejména ve firmách zaměstnávajících cizince. Následující analýza těchto dat by měla poskytnout podklad pro komparativní přehled výhod a nevýhod zaměstnávání cizinců v ČR.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
N-EM Business AdministrationN-EM-PDM Entrepreneurship

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.