Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Formulace/reformulace marketingové strategie podniku/organizace/regionu pro podporu/rozvoj tržní pozice (udržení budoucí konkurenceschopnosti)
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:
4
Navrhl:

K tématu nejsou zadaná žádná omezení