Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Formulace/reformulace marketingové strategie podniku/organizace/regionu pro podporu/rozvoj tržní pozice (udržení budoucí konkurenceschopnosti)
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
4
Navrhol:
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia