Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Smlouva o smlouvě budoucí
Stav tématu:
schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště:
Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt:
Smlouva o smlouvě budoucí označuje smlouvu, ve které se její strany pouze dohodnou na uzavření budoucí (hlavní) smlouvy o nějakém konkrétním závazku. Aby byla taková dohoda platná, musí být uzavřena písemně a její subjekty se v ní musí dohodnout na podstatných náležitostech smlouvy budoucí.Ze smlouvy o smlouvě budoucí vyplývá povinnost dohodnutou smlouvu do určité doby uzavřít, ledaže se okolnosti natolik změní, že její uzavření nelze rozumně nebo spravedlivě požadovat.Předmětem práce má být zkoumání formálních i materiálních předpokladů platnosti takových ujednání zhlediska OZ 2012.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-SS Soukromoprávní studia
N-SS-SPS Soukromoprávní studia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.