Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Smlouva o smlouvě budoucí
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt: Smlouva o smlouvě budoucí označuje smlouvu, ve které se její strany pouze dohodnou na uzavření budoucí (hlavní) smlouvy o nějakém konkrétním závazku. Aby byla taková dohoda platná, musí být uzavřena písemně a její subjekty se v ní musí dohodnout na podstatných náležitostech smlouvy budoucí.Ze smlouvy o smlouvě budoucí vyplývá povinnost dohodnutou smlouvu do určité doby uzavřít, ledaže se okolnosti natolik změní, že její uzavření nelze rozumně nebo spravedlivě požadovat.Předmětem práce má být zkoumání formálních i materiálních předpokladů platnosti takových ujednání zhlediska OZ 2012.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.