Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Smlouva o smlouvě budoucí
State of topic: approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students: 2
Proposed by: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Summary: Smlouva o smlouvě budoucí označuje smlouvu, ve které se její strany pouze dohodnou na uzavření budoucí (hlavní) smlouvy o nějakém konkrétním závazku. Aby byla taková dohoda platná, musí být uzavřena písemně a její subjekty se v ní musí dohodnout na podstatných náležitostech smlouvy budoucí.Ze smlouvy o smlouvě budoucí vyplývá povinnost dohodnutou smlouvu do určité doby uzavřít, ledaže se okolnosti natolik změní, že její uzavření nelze rozumně nebo spravedlivě požadovat.Předmětem práce má být zkoumání formálních i materiálních předpokladů platnosti takových ujednání zhlediska OZ 2012.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
N-SS Private LawN-SS-SPS Private Law

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.