Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Smlouva o smlouvě budoucí
Stav témy: schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov: 2
Navrhol: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt: Smlouva o smlouvě budoucí označuje smlouvu, ve které se její strany pouze dohodnou na uzavření budoucí (hlavní) smlouvy o nějakém konkrétním závazku. Aby byla taková dohoda platná, musí být uzavřena písemně a její subjekty se v ní musí dohodnout na podstatných náležitostech smlouvy budoucí.Ze smlouvy o smlouvě budoucí vyplývá povinnost dohodnutou smlouvu do určité doby uzavřít, ledaže se okolnosti natolik změní, že její uzavření nelze rozumně nebo spravedlivě požadovat.Předmětem práce má být zkoumání formálních i materiálních předpokladů platnosti takových ujednání zhlediska OZ 2012.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.