Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Smluvní pokuta
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt: Práce s názvem „Smluvní pokuta“ pojednává o institutu smluvní pokuty jako nástroji utvrzení dluhu z pohledu OZ 2012. Nejprve by měla pozornost být věnována historickému vývoji smluvní pokuty. Poté následuje analýza smluvní pokuty z hlediska její funkce a akcesority, dále pak obsahová stránka ujednání smluvní pokuty. Zpracována by měla být také problematika splatnosti a promlčení smluvní pokuty, postoupení práva na smluvní pokutu a vztah smluvní pokuty k odstoupení od smlouvy a k náhradě škody. Významnou část představuje pojednání o oprávnění soudu snížit nepřiměřenou výši smluvní pokuty. Práce neopomíjí ani smluvní pokutu ve spotřebitelských smlouvách.
Zrušeno: ano


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.