Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Smluvní pokuta
State of topic: approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students: 2
Proposed by: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Summary: Práce s názvem „Smluvní pokuta“ pojednává o institutu smluvní pokuty jako nástroji utvrzení dluhu z pohledu OZ 2012. Nejprve by měla pozornost být věnována historickému vývoji smluvní pokuty. Poté následuje analýza smluvní pokuty z hlediska její funkce a akcesority, dále pak obsahová stránka ujednání smluvní pokuty. Zpracována by měla být také problematika splatnosti a promlčení smluvní pokuty, postoupení práva na smluvní pokutu a vztah smluvní pokuty k odstoupení od smlouvy a k náhradě škody. Významnou část představuje pojednání o oprávnění soudu snížit nepřiměřenou výši smluvní pokuty. Práce neopomíjí ani smluvní pokutu ve spotřebitelských smlouvách.
Cancelled: yes


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
N-SS Private LawN-SS-SPS Private Law

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.