Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Smluvní pokuta
Stav témy:
schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt:
Práce s názvem „Smluvní pokuta“ pojednává o institutu smluvní pokuty jako nástroji utvrzení dluhu z pohledu OZ 2012. Nejprve by měla pozornost být věnována historickému vývoji smluvní pokuty. Poté následuje analýza smluvní pokuty z hlediska její funkce a akcesority, dále pak obsahová stránka ujednání smluvní pokuty. Zpracována by měla být také problematika splatnosti a promlčení smluvní pokuty, postoupení práva na smluvní pokutu a vztah smluvní pokuty k odstoupení od smlouvy a k náhradě škody. Významnou část představuje pojednání o oprávnění soudu snížit nepřiměřenou výši smluvní pokuty. Práce neopomíjí ani smluvní pokutu ve spotřebitelských smlouvách.
Zrušené:
áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-SS Soukromoprávní studia
N-SS-SPS Soukromoprávní studia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.