Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Změna okolností a její vliv na trvání závazku
State of topic:
approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Faculty:
College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students:
2
Proposed by:
doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Summary: Jedna ze stěžejních zásad soukromého práva stanoví, že smlouvy mají být plněny. Smluvně převzaté závazky je proto třeba plnit, ačkoliv dojde ke změně okolností, za kterých byla smlouva uzavřena. V některých případech může ale být změna těchto okolností natolik podstatná, že se další plnění uzavřené smlouvy stane hospodářsky obtížné, ne-li nemožné. Nový institut v českém právu obecně upravený v NOZ reflektuje úpravy UNIDROIT a částečně i DCFR. Bývá charakteristický tím, že reaguje na změnu okolností způsobené vnější událostí ne pouhým zproštěním se závazku, ale umožňuje soudu upravit vztahy mezi smluvními stranami, tak aby byly spravedlivé, případně zrušit závazek a určit podmínky tohoto zrušení.Předmětem práce má být zkoumání povahy a podstaty těchto okolností, jakož i možnosti soudní intervence do smluvního závazku.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
N-SS Private LawN-SS-SPS Private Law

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.