Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Změna okolností a její vliv na trvání závazku
Stav témy:
schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:
2
Navrhol: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt:
Jedna ze stěžejních zásad soukromého práva stanoví, že smlouvy mají být plněny. Smluvně převzaté závazky je proto třeba plnit, ačkoliv dojde ke změně okolností, za kterých byla smlouva uzavřena. V některých případech může ale být změna těchto okolností natolik podstatná, že se další plnění uzavřené smlouvy stane hospodářsky obtížné, ne-li nemožné. Nový institut v českém právu obecně upravený v NOZ reflektuje úpravy UNIDROIT a částečně i DCFR. Bývá charakteristický tím, že reaguje na změnu okolností způsobené vnější událostí ne pouhým zproštěním se závazku, ale umožňuje soudu upravit vztahy mezi smluvními stranami, tak aby byly spravedlivé, případně zrušit závazek a určit podmínky tohoto zrušení.Předmětem práce má být zkoumání povahy a podstaty těchto okolností, jakož i možnosti soudní intervence do smluvního závazku.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-SS Soukromoprávní studia
N-SS-SPS Soukromoprávní studia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.