Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Ručení a finanční záruka
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt: Už v dobách starého Říma měli lidé potřebu zajišťovat své závazky a pohledávky. Zajišťovací závazky procházely rozmanitým vývojem až do podoby, jak je známe dnes. Stejně tak bylo vymezeno, co může být předmětem zajištění a náležitosti vzniku zajišťovacích právních vztahů. Věřitelé a dlužníci zajišťovacích institutů hojně využívají, ať už pro obchodní nebo obyčejný občanskoprávní styk. Jejich úloha není zanedbatelná ani pro mezinárodní styk. V českém právním řádu bylo zajištění dluhu do 31. 12. 2013 rozličně upraveno v ObchZ pro obchodněprávní vztahy a v OZ 1964 pro vztahy občanskoprávní. Po tomto datu došlo k rekodifikaci soukromého práva a závazkové vztahy jsou komplexně upraveny v OZ. V práci mají být analyzovány dva ze zajišťovacích institutů, a to ručení a finanční záruka. Finanční záruka je odvozena od původní bankovní záruky upravené ObchZ.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.