Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Ručení a finanční záruka
State of topic: approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Summary: Už v dobách starého Říma měli lidé potřebu zajišťovat své závazky a pohledávky. Zajišťovací závazky procházely rozmanitým vývojem až do podoby, jak je známe dnes. Stejně tak bylo vymezeno, co může být předmětem zajištění a náležitosti vzniku zajišťovacích právních vztahů. Věřitelé a dlužníci zajišťovacích institutů hojně využívají, ať už pro obchodní nebo obyčejný občanskoprávní styk. Jejich úloha není zanedbatelná ani pro mezinárodní styk. V českém právním řádu bylo zajištění dluhu do 31. 12. 2013 rozličně upraveno v ObchZ pro obchodněprávní vztahy a v OZ 1964 pro vztahy občanskoprávní. Po tomto datu došlo k rekodifikaci soukromého práva a závazkové vztahy jsou komplexně upraveny v OZ. V práci mají být analyzovány dva ze zajišťovacích institutů, a to ručení a finanční záruka. Finanční záruka je odvozena od původní bankovní záruky upravené ObchZ.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
N-SS Private LawN-SS-SPS Private Law

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.