Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Ručení a finanční záruka
Stav témy: schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt: Už v dobách starého Říma měli lidé potřebu zajišťovat své závazky a pohledávky. Zajišťovací závazky procházely rozmanitým vývojem až do podoby, jak je známe dnes. Stejně tak bylo vymezeno, co může být předmětem zajištění a náležitosti vzniku zajišťovacích právních vztahů. Věřitelé a dlužníci zajišťovacích institutů hojně využívají, ať už pro obchodní nebo obyčejný občanskoprávní styk. Jejich úloha není zanedbatelná ani pro mezinárodní styk. V českém právním řádu bylo zajištění dluhu do 31. 12. 2013 rozličně upraveno v ObchZ pro obchodněprávní vztahy a v OZ 1964 pro vztahy občanskoprávní. Po tomto datu došlo k rekodifikaci soukromého práva a závazkové vztahy jsou komplexně upraveny v OZ. V práci mají být analyzovány dva ze zajišťovacích institutů, a to ručení a finanční záruka. Finanční záruka je odvozena od původní bankovní záruky upravené ObchZ.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.