Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Právní úprava zájezdu
Stav tématu:
schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Hlavním cílem této diplomové práce je uceleně analyzovat právní úpravu zájezdu v českém právním řádu, vymezit a popsat předmět tohoto smluvního typu a definovat strany této smlouvy a jednotlivá práva a povinnosti, která vznikají na začátku i v průběhu tohoto smluvního vztahu. Práce rozebírá základní pojmy, které jsou spjaty se smlouvou o zájezdu, a rovněž popisuje roli cestovní agentury v celém procesu. Pozornost je také věnována nejdůležitějším změnám, které přišly s novým občanským zákoníkem. Stejně tak se práce zaměřuje na směrnici 90/314 EHS, která je právním základem tohoto smluvního typu, dále je třeba zhodnotit, zda byla do českého právního řádu tato směrnice implementována správně a zda byla dodržena základní pravidla, na kterých tato směrnice stojí.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-SS Soukromoprávní studia
N-SS-SPS Soukromoprávní studia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.