Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Právní úprava zájezdu
State of topic:
approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Faculty:
College of Entrepreneurship and Law
Supervising department:
Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students:
1
Proposed by:
doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Summary:
Hlavním cílem této diplomové práce je uceleně analyzovat právní úpravu zájezdu v českém právním řádu, vymezit a popsat předmět tohoto smluvního typu a definovat strany této smlouvy a jednotlivá práva a povinnosti, která vznikají na začátku i v průběhu tohoto smluvního vztahu. Práce rozebírá základní pojmy, které jsou spjaty se smlouvou o zájezdu, a rovněž popisuje roli cestovní agentury v celém procesu. Pozornost je také věnována nejdůležitějším změnám, které přišly s novým občanským zákoníkem. Stejně tak se práce zaměřuje na směrnici 90/314 EHS, která je právním základem tohoto smluvního typu, dále je třeba zhodnotit, zda byla do českého právního řádu tato směrnice implementována správně a zda byla dodržena základní pravidla, na kterých tato směrnice stojí.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
N-SS Private Law
N-SS-SPS Private Law

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.