Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Právní úprava zájezdu
Stav témy: schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt: Hlavním cílem této diplomové práce je uceleně analyzovat právní úpravu zájezdu v českém právním řádu, vymezit a popsat předmět tohoto smluvního typu a definovat strany této smlouvy a jednotlivá práva a povinnosti, která vznikají na začátku i v průběhu tohoto smluvního vztahu. Práce rozebírá základní pojmy, které jsou spjaty se smlouvou o zájezdu, a rovněž popisuje roli cestovní agentury v celém procesu. Pozornost je také věnována nejdůležitějším změnám, které přišly s novým občanským zákoníkem. Stejně tak se práce zaměřuje na směrnici 90/314 EHS, která je právním základem tohoto smluvního typu, dále je třeba zhodnotit, zda byla do českého právního řádu tato směrnice implementována správně a zda byla dodržena základní pravidla, na kterých tato směrnice stojí.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.