Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Zastoupení
Stav tématu:
schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: Zastoupení je institut sloužící k jednání za jiného. Tento institut je zaručen již na ústavní rovině - vyplývá například z čl. 37 odst. 2 Listiny, tedy ze soudní ochrany a práva na právní pomoc v řízení před soudy a jinými státními orgány či orgány veřejné správy. Důvody pro zastoupení mohou být různé, buď osoba z určitých důvodů jednat nemůže, nebo z různých důvodů jednat sama nechce. Zákonnými důvody může být nedostatek věku, neschopnost právně jednat či nedostatek zákonem předepsané znalosti. Typickými příklady jsou: zákonný zástupce či opatrovnictví při omezení svéprávnosti.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.