Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zastoupení
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt: Zastoupení je institut sloužící k jednání za jiného. Tento institut je zaručen již na ústavní rovině - vyplývá například z čl. 37 odst. 2 Listiny, tedy ze soudní ochrany a práva na právní pomoc v řízení před soudy a jinými státními orgány či orgány veřejné správy. Důvody pro zastoupení mohou být různé, buď osoba z určitých důvodů jednat nemůže, nebo z různých důvodů jednat sama nechce. Zákonnými důvody může být nedostatek věku, neschopnost právně jednat či nedostatek zákonem předepsané znalosti. Typickými příklady jsou: zákonný zástupce či opatrovnictví při omezení svéprávnosti.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.