Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Zastoupení
State of topic:
approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Faculty:
College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students:
1
Proposed by: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Summary:
Zastoupení je institut sloužící k jednání za jiného. Tento institut je zaručen již na ústavní rovině - vyplývá například z čl. 37 odst. 2 Listiny, tedy ze soudní ochrany a práva na právní pomoc v řízení před soudy a jinými státními orgány či orgány veřejné správy. Důvody pro zastoupení mohou být různé, buď osoba z určitých důvodů jednat nemůže, nebo z různých důvodů jednat sama nechce. Zákonnými důvody může být nedostatek věku, neschopnost právně jednat či nedostatek zákonem předepsané znalosti. Typickými příklady jsou: zákonný zástupce či opatrovnictví při omezení svéprávnosti.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
N-SS Private Law
N-SS-SPS Private Law

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.