Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Zastoupení
Stav témy: schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Zastoupení je institut sloužící k jednání za jiného. Tento institut je zaručen již na ústavní rovině - vyplývá například z čl. 37 odst. 2 Listiny, tedy ze soudní ochrany a práva na právní pomoc v řízení před soudy a jinými státními orgány či orgány veřejné správy. Důvody pro zastoupení mohou být různé, buď osoba z určitých důvodů jednat nemůže, nebo z různých důvodů jednat sama nechce. Zákonnými důvody může být nedostatek věku, neschopnost právně jednat či nedostatek zákonem předepsané znalosti. Typickými příklady jsou: zákonný zástupce či opatrovnictví při omezení svéprávnosti.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-SS Soukromoprávní studia
N-SS-SPS Soukromoprávní studia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.