Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Superficiální zásada
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. PhDr. JUDr. David Elischer, Ph.D.
Abstrakt: Do českého soukromého práva se od 1. 1. 2014 po více než šedesáti letech vrátila superficiální zásada. Zásada, že povrch ustupuje půdě (lat. superficies solo cedit) byla známá již starým Římanům. Pokud by superficiální zásada platila vždy a bezvýhradně, omezila by se tato práce na prosté konstatování, že vše, co vzešlo na pozemku, je jeho součástí. Nebylo by třeba nic dalšího dodávat. Superficiální zásada ovšem v českém právu neplatila vždy a, tak jako kdysi, neplatí zcela bez výhrad ani nyní. Tato práce si proto klade za cíl seznámit její čtenáře s tím, kde, kdy a proč se v právních dějinách superficiální zásada vyskytla, kde, kdy a proč se objevila v českém soukromém právu, kde, kdy a proč byla z českého soukromého práva vypuštěna. Přijetí superficiální zásady zpět do našeho soukromého práva má své faktické důsledky ve vnímání pojmů věci v právním smyslu, součásti a příslušenství věci, nemovité věci, pozemku a stavby. Právě stavbě je věnováno nejvíce prostoru, neboť vyvolává nejvíce nejasností. Všechny tyto pojmy je nutno přesně vymezit a správně pochopit.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-SS Soukromoprávní studiaN-SS-SPS Soukromoprávní studia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.